A ROSENBERGER OSI KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

A vállalatvezetés a vállalat környezetvédelmi politikáját a vállalati gondoskodási kötelezettség keretén belül, a környezetmenedzsment figyelembevételével, illetve a törvényi előírások és ügyfélelvárások betartásával határozza meg az alábbiakban:

A vezetőség vállalati felelőssége az alábbiakra terjed ki:

 • a vállalat hatékony környezetvédelmére,
 • a termékek és szolgáltatások minőségére,
 • a megállapodott határidők és költségek,
 • illetve a kitűzött vállalati célok betartására.

A Rosenberger OSI elsődleges környezetvédelmi céljai a következők:

 • A természeti erőforrások megtartása és megóvása
 • káros kibocsátások és hulladékok elkerülése, csökkentése, újrafelhasználása és szakszerű ártalmatlanítása
 • környezetet veszélyeztető események megakadályozása és a lehetséges veszélyforrások korlátozása

Minden munkavállaló végez olyan feladatot a munkahelyén, ami hatással van a környezetre. Ezért minden munkatársunk kötelessége szerepet vállalni a közös célok elérése érdekében, ami a Rosenberger-OSI állandó fejlesztési folyamatait képviseli.  

Ezek részletezve:

 • a környezeti terhelések megakadályozása és elkerülése az egész szervezeten belül,
 • a hulladékképződés folyamatos csökkentésére irányuló program
 • megelőző intézkedések új termékek és eljárások környezettel való összeegyeztethetőségének vizsgálata segítségével,
 • a nyersanyagok és az energia takarékos felhasználása és átállás a környezetkímélő alternatívákra,
 • a legújabb tudományos ismeretek alkalmazása a környezetvédelem területén és a technika aktuális állásának megfelelő legmodernebb technikák felhasználása,
 • a munkatársak környezetvédelemmel kapcsolatos folyamatos tájékoztatása, képzése és továbbképzése,
 • ügyfelek és beszállítók tájékoztatása a termékek tulajdonságairól, a biztonságos és környezetbarát szállításáról, kezeléséről és újrahasznosításáról
 • együttműködés a környezetvédelem területén a hatóságokkal és a szakmai szervezetekkel.

Minden tevékenységünk előterében az a szándék áll, hogy megelőző intézkedéseket hozzunk, és ezzel a zavarokat és annak okait környezetbarát módon elkerüljük.

 

 

Endorferstra�e 6
86167 Augsburg
Telefon: +49 (0) 821 / 2 49 24 - 0
Telefax: +49 (0) 821 / 2 49 24 - 29
www.Rosenberger-OSI.de
E-Mail: info@rosenberger-osi.de